Spanyol múlt idők – rövid összefoglaló

spanyol múlt idők

A spanyol nyelvben négy múlt időt használunk a leggyakrabban. Nézzük meg, mikor melyiket:

Pretérito perfecto (Közelmúlt)

Akkor használjuk, ha a cselekvés vagy történés

– a nagyon közeli múltban történt: hace dos minutos, hace poco

– még le nem zárult időszakban történt. Tipikusan a következő és ehhez hasonló időhatározókkal: hoy, esta semana, este mes, ya, todavía, nunca, alguna vez stb. A lényeg tehát nem elsősorban az, hogy mennyire régen történt a dolog, hanem inkább az, hogy lezárult-e az az időszak, illetve kapcsolatban van-e még a jelennel. Ezért használjuk az aún, todavía, ya, nunca, jamás időhatározókkal is: ezek azt fejezik ki, hogy a jelenhez képest megtörtént-e már valami vagy eddig még nem.

Pretérito indefinido (Befejezett / elbeszélő múlt)

Akkor használjuk, ha a cselekvés vagy történés:

– már lezárult időszakban történt, ebből kifolyólag ilyen időhatározókkal szerepel egy mondatban: ayer, anoche, la semana pasada, el viernes pasado, hace tres días, en abril, en 2001 ….

– behatárolt időszakban történt: todo el día, durante tres horas, en Navidad

Magyarban, mivel csak egy múlt időnk van, a befejezettséget igekötőkkel vagy körülírva, határozókkal fejezzük ki. Nem mindegy, hogy éppen “ettem az almát” (amikor megszólalt a telefon) vagy már “megettem az almát”. Amikor magyarul igekötős igét használnál (megette, felkelt, elindult stb.) akkor a spanyol nagy valószínűséggel indefinidót kell.

A perfecto és az indefinido közötti különbség tehát az időszak lezárt vagy nem lezárt voltában van. Ha ezt megérted és észben tartod, akkor nem kell feltétlenül bemagolni x számú időhatározót, azért, hogy eldöntsd mikor melyik igeidőt kell használnod.

Pretérito impefecto (Folyamatos múlt)

– folyamatban lévő vagy hosszan tartó cselekvés kifejezése: A los jóvenes de hoy les resulta extraño que antes no había internet. – A mai fiataloknak furának tűnik, hogy régen nem volt internet.

– a múltban rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezése, tipikus példája az “amikor kicsi voltam…” típusú mondat: Cuando era niño/a pasaba los veranos en casa de mis abuelos. – Amikor kisfiú/kislány voltam, a nyarakat a nagyszüleimnél töltöttem.

– leírás, történet hátterének bemutatása: László Sándor Indefinido vagy imperfecto c. nagyon jó, de sajnos már régóta nem kapható könyvében olvastam ezt a találó, szemléletes hasonlatot: képzeljük el, hogy egy autóban ülünk. Amikor megy az autó, azaz halad a cselekmény, indefinidót használunk. Ha az autó megáll és körülnézünk, azaz nem halad a cselekmény, csak bámészkodunk, akkor imperfectót használunk.

Az indefinido és az imperfecto közötti különbség tehát az, hogy előreviszi-e a cselekményt vagy csak leír, haladunk vagy csak bámészkodunk.

Pretérito pluscuamperfecto (Régmúlt)

Ez a legegyszerűbb múlt idő: akkor használjuk, ha egy múlt idejű cselekmény előtt történt másik cselekményről beszélünk, azaz, két múlt idejű cselekményünk van, de az egyik előbb történt, mint a másik.

Juan visitó en el hospital a su sobrino que había nacido dos días antes. – Juan meglátogatta a kórházban az unokaöccsét, aki két nappal azelőtt született.