A spanyol szenvedő szerkezet három típusa

spanyol szenvedő szerkezet (passzív)

A spanyol nyelvben három szenvedő (passzív) szerkezet létezik:

Pasiva con ser

– a ser segédige ragozott alakjával és a befejezett melléknévi igenév (participio) az alannyal nemben és számban egyezetett alakjából képezzük. Ez a szerkezet cselekvést, történést fejez ki: La ventana fue abierta. – Az ablakot kinyitották.
A cselekvés végzőjét a por elöljárószóval kapcsoljuk a mondathoz (La ventana fue abierta por el profesor. – A tanár nyitotta ki az ablakot.), de el is hagyhatjuk, ha a cselekvőt nem tudjuk vagy nem akarjuk megnevezni.


Figyelem!
– A melléknévi igenévnek számban és személyben egyeznie kell az alannyal!
– Ezeket a szenvedő mondatokat könnyen felismerhetjük a por által bevezetett mondatrészről.

Pasiva con estar

– az estar segédige ragozott alakjával és a befejezett melléknévi igenévnek (participio) az alannyal nemben és számban egyezetett alakjából képezzük. Ez a szerkezet állapotot fejez ki. (Szemben a pasiva con ser szerkezettel, amely viszont cselekvést: La ventana fue abierta. – Az ablakot kinyitották. → La ventana está abierta. – Az ablak nyitva van.)
Ebben a szerkezetben a cselekvés végrehajtója nem szerepel.

Pasiva refleja

se + ragozott igealak (El contrato se firmó ayer. – A szerződést tegnap aláírták.)
Ebben a szerkezetben a cselekvés végrehajtója nem szerepel (ahogyan a pasiva con estar szerkezetben sem).
Figyelem!
– Az állítmányt számban és személyben egyezetetni kell az alannyal.
– Ne tévesszük össze ezt a szerkezetet az általános alanyt kifejező személytelen mondatokkal (oraciones impersonales activas): Se dice que Juan y Lola se han casado en secreto. – Azt mondják/beszélik, hogy Juan és Lola titokban összeházasodtak. Az általános alanyt kifejező mondatok állítmánya mindig egyes számban áll (hiszen nincs alanyuk, amivel egyeztethetnénk), míg a pasiva refleja egyes és többes számú állítmánnyal is rendelkezhet (hiszen van alanya, amivel az állítmányt egyeztetnünk kell). Egyes számban ezért a két szerkezetet lehetetlen megkülönböztetni: Se vende piso. – Lakás eladó.