A Cervantes Intézet története

Instituto_CervantesHolnap, április 23-án lesz Cervantes halálának 400. évfordulója (valamint a Könyv Napja és Shakespeare halálának 400. évfordulója is), ismerkedjünk meg a Cervantes Intézet történetével:

1990-ben törvény születik a Cervantes Intézet megalapításáról, mely 1991-ben meg is alakul. Ezáltal egyetlen intézmény fogja össze a nyelv és kultúra népszerűsítését. Azonban nem csak a spanyolországi spanyol nyelv és kultúra népszerűsítését tűzte ki céljául, hanem a laton-amerikai spanyol nyelvváltozatok és kultúrák is fontosak a számára, ezáltal megvalósul benne az ún “hispanismo” (kb. minden spanyol anyanyelvű és kultúrájú ember egysége) jelentőségének hangsúlyozása és védelme. Az intézmény egyik központja Madridban, a másik pedig Alcalá de Henaresben, Miguel de Cervantes szülővárosában van. Megalakulásakor csak a nyelv népszerűsítését (azaz tanítását) tűzte ki célul, ám megalakulását politikai csatározások is tarkították: egyesek szerint nyelvet lehet nyelviskolában is tanulni, felesleges állami szinten pénzt költeni csupán nyelvtanításra, ezért az intézmény léte akkor nyer értelmet, ha népszerűsíti a kultúrát is.

Honlapján a következő tevékenységeket sorolja fel:

• A DELE Spanyol Nemzetközi Nyelvvizsgák szervezése, valamint a tanfolyamaink résztvevői részére igazolások és hivatalos bizonyítványok kibocsátása

• Spanyol nyelvtanfolyamok szervezése

• Spanyoltanárok részére továbbképzések szervezése

• A hispanisták munkájának támogatása, segítése

• Kulturális tevékenységek elősegítése, más intézményekkel együttműködve

(idézet az intézmény magyar nyelvű honlapjáról: http://budapest.cervantes.es/hu)

Megalakulásakor, 1991-ben összesen 20 Cervantes Intézet nyílt a világ minden táján. Az első két évben összegyűjtöttek a szükséges számű jólképzett nyelvtanárot, kidolgozták és bejáratták a tanfolyamokat, az érdeklődőket feltérképezve felderítették megy központokra van szükség a 20 meglévőből és a kevés érdeklődővel bíró helyeken bezáratták őket. Biztosították, hogy mindben ugyanaz legyen a tanfolyamok és vizsgák tartalma, ám mégis igazodjon a helyi/kulturális sajátságokhoz és szükségletekhez. Továbbképzéseket szerveztek, melyek célja a még kisszámú spanyolt idegennyelvként tanító tanárok számát növeljék. Időközben kiderült, hogy kereslet van speciális tanfolyamokra is (a már említett gazdasági, gyerekeknek szánt, stb. tanfolyamok), ezeket is kidolgozták. Később filmes, civilizációs, irodalmi kurzusokat is indítottak ill. nagyobb figyelmet szenteltek a latin-amerikai országok nyelvének és kultúrájának bemutatásának és védelmének. A spanyolországi központokban elkezdtek alapfokú spanyolt tanítani bevándorlóknak.

Mint láthatjuk, az Intézet a spanyol nyelv tanításán és a kultúra népszerűsítésén kívül jelentős hangsúlyt fektet a tanártovábbképzésre és az oktatási segédanyagok létrehozására. Egyre többen szeretnének spanyolul tanulni, úgy Magyarországon, mint a világban, tehát egyre több tanárt kell képezniük. Elkezdtek kutatni, nyelvtanítással, módszertannal kapcsolatos cikkeket, publikációkat írni és megjelentetni, oktatási segédanyagokat kidolgozni (ehhez EU-s pályázatok útján is kaptak segítséget). Saját tanárainak is el kell végezniük a Intézet által kidolgozott és szervezett módszertani tanfolyamot, csak így dolgozhatnak náluk. 1996 óta máshol (közintézményekben, nyelviskolákban) tanító spanyol nyelvtanárok számára is ajánlanak kurzusokat az egytemekkel való együttműködésüknek köszönhetően. Egyre inkább speciális témákban (pl. multimédia, internet használata a nyelvórán; spanyol irodalom tanítása; alkalmazott nyelvészet; módszertan; DELE-vizsgáztató; fordítói kurzusok) is szerveznek továbbképző tanfolyamokat tanárok részére. 2001-ben 54 féle továbbképzési kurzusuk volt. 2002-ben henaresi központjában Tanár- továbbképzési központ nyílt, ahol többek között felnőtt bevándorlók tanítására felkészítő tanfolyamokat is indítanak, hiszen Spanyolországba jelentős számú nem spanyol anyanyelvű (afrikai) bevándorló érkezik, akiknek sokszor az írást is meg kell tanítani (nem feltétlenül mert írástudatlanok, hanem mert arabok lévén nem ismerik a latin betűket). 2005 óta a spanyol központban két szemeszteres spanyolt, mint idegennyelvet tanító tanári mesterszakot (MA) indítottak. A Az utóbbi években egyre erőteljesebben foglalkozik multimédiás nyelvtanítással, lehetőségeivel, fejlesztésével (pl. a már említett, a 2002-2003-as tanévtől bevezetett Aula Virtual de Español). Az Intézet együttműködik a spanyol rádióval, rádiós tanfolyamot indított arab ill. orosz anyanyelvűek számára. 2002-ben beépítették kurzusaikba a KER irányelveit.

1997-től rendezik meg A Spanyol Nyelv Nemzetközi Kongresszusát (Congresos Internacionales de la Lengua Española), amely máig négy alkalommal került megrendezésre (a legutóbbi 2010-ben) különböző spanyol vagy latin-amerikai városokban.

1998 óta minden évben megjelenteti “A spanyol nyelv a világban” (El español en el mundo) című évkönyvét, amely bemutatja az elmúlt évben megvalósult spanyoltanítás és tanulás, a spanyol nyelv és kultúra elterjesztésében elért sikereket, változásokat. Honlapján a spanyol nyelvvel és annak oktatásával foglalkozó cikkeket találhatunk a világ minden tájáról, országok szerinti bontásban is.

Rendelkezik könyvtárral; különböző kulturális programokat szervez más intézményekkel (múzeumok, színházak, stb.), pl. filmvetítések, képzőművészeti kiállítások, irodalmi rendezvények, konferenciák.

Nem csak saját rendezvényeket szervez, de más intézmények által szervezett a spanyol nyelvvel kapcsolatos rendezvényekhez is nyújt (ahogy a spanyol nagykövetségek is) anyagi és tárgyi segítséget (könyvek, tollak, jegyzetfüzetek, térképek, idegenforgalmi népszerűsítő kiadványok, stb.), pl. spanyolszakos egyetemi hallgatóknak tartott versenyeken a helyezetteknek díjként átadott könyvek, apró ajándékok, reklámtollak, stb. biztosításával.

A KER hat szintjének megfelelő DELE felkészítő tanfolyamokon túl speciális tanfolyamokat is kínál: nyelvtanfolyamok más anyanyelvű ill. spanyolajkú gyerekeknek, gazdasági nyelvi kurzusok, magyar nyelv spanyoloknak, fordítói kurzus, irodalmi kurzus, kultúra és civilizáció kurzus, céges nyelvtanfolyanok minden szinten, (költségtérítéses) távoktatási kurzus (Aula Virtual de Español), internetes tananyagok, továbbképzések oktatók számára (spanyolt idegennyelvként oktató tanárok képzése ill. DELE vizsgáztatók képzése).

Foglalkozik könyvkiadással (kiadványai megrendelhetőek), tartalmaz linkeket más spanyoltanulást segítő oldalakra és listát a spanyol mint ideggennyelv oktatásához megjelent segédanyagokról illetve a Spanyolországban spanyolt idegennyelvként oktató nyelviskolákról, egyetemekről.

Internetes tévécsatornával is rendelkezik, amely a spanyol nyelvvel és kultúrával kapcsolatos híreket és eseményket, dokumentumfilmeket, riportokat mutat be illetve bemutatja a többi Cervantes Intézet munkáját is.

Megalakulása óta folyamatosan nyílnak az új Intézetek a világ minden táján. Az új helyszínek kiválasztásánál figyelembe veszik a lakosság számát, a várható érdeklődés nagyságát és, hogy működik-e a városban más nyelv hasonló intézménye (ha igen, akkor Cervantes Intézetet is telepítenek). Az intézet megfelelő működéséhez megfelelő helyszínt illetve infrastruktúrát kell kialakítani: hely kell a könyvtárnak, számítógépeknek, tantermeknek, multimédiás eszközöknek.

Ma 75 Cervantes Intézet működik a világ 44 országában: Görögország, Franciaország, Anglia, Németország, Olaszország, Belgium, Portugália, Írország, Törökország, Ciprus, Svédország, Bulgária, Hollandia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Oroszország, USA, Kanada, Brazília, Egyiptom, Argélia, Marokkó, Tunézia, Szenegál, Vietnám, Kína, Malajzia, Korea, Fülöp-szigetek, Ausztrália, India, Japán, Indonézia, Jordánia, Szíria, Libanon, Izrael.