Estar vagy hay?

office-1273985_1280Míg az estar vminek a helyét határozza meg, addig az hay inkább vmi létezését / nem létezését fejezi ki. Ennek megfelelően az estar igét használjuk

– határozott névelős főnévvel (El libro está en el escritorio.)

– személyes névmással (Yo no estoy en casa.)

– birtokos névmással (Tu libro está en la mesa.)

– mutató névmással (Ese libro no está en mi habitación.)

quién kérdőszóval (¿Quién estuvo aquí ayer?)

– tulajdonnévvel (Carlos está en la escuela.)

az hay igét pedig

– számnév előtt (Aquí hay dos sillas.)

– határozatlan névelő előtt (Aquí hay un libro.)

– névelő nélküli főnév előtt (Aquí hay cuadernos.)

– határozatlan névmás előtt (Aquí hay muchos libros.)

qué kérdőszó után (¿Qué hay en esta bolsa?)

Használatuk között szórendbeli különbség is van: a főnév, aminek a helyét szeretnénk meghatározni estar esetében az ige előtt, míg hay esetében utána áll.

En el jardín hay un árbol. / El árbol está en el jardín.

Figyelem! Az estar nem csak vmi helyét fejezi ki, sok minden másra is használjuk, ilyenkor pedig előfordulhat olyan környezetben, amiben az általunk tárgyalt jelentésben nem:

¿Qué estás haciendo? itt a qué kérdőszó után estar áll, de most nem vminek a helyét fejezük ki vele, hanem az estar+gerundio szerkezetet használjuk.