Szószedet – Educación

glasses-272399_1280Képzeljétek, találtam néhány szószedetet, amit még az egyetemi hallgatóimnak készítettem jópár éve. Szerintem hasznosnak fogjátok találni őket. Az első legyen a tanulással, tanulmányokkal kapcsolatos:

sistema educativo – iskolarendszer

guardería (infantil) – bölcsöde/óvoda

en edad escolar – iskoláskorú; tanköteles

escolarizar – iskolába beírat

enseñanza pública – közoktatás

maestro, maestra – tanítóbácsi, tanítónéni

interino – helyettesítő tanár; óraadó tanár

educación especial – kisegítő oktatás (fogyatékosok számára)

educación obligatoria – tankötelesség

cuerpo docente; profesorado – tantestület

alumnado – tanulók összessége; diákság

escuela primaria – általános iskola

escuela secundaria – középiskola

bachillerato – érettségi

escuela pública – állami iskola

escuela privada – magániskola

formación profesional – szakképzés

instituto – gimnázium

certificado de español – spanyol nyelvvizsga

facultad – egyetemi kar

departamento – tanszék

Facultad de Filosofía y Letras – Bölcsészettudományi Kar

Facultad de Ciencias – Természettudományi Kar

programa de formación universitaria – egyetemi képzés

grupo de investigación – kutatócsoport

matricularse en la universidad – beíratkozik az egyetemre

curso – tanfolyam; kurzus

semestre – félév

año académico/escolar – tanév

plan de estudios – tanterv

conferencia – előadás

seminario – szeminárium

práctica – gyakorlat

examen final – záróvizsga

tesina; tesis de licenciatura – szakdolgozat

tesis de doctorado – doktori értekezés

curso obligatorio – kötelező kurzus

curso optativo / de libre elección – szabadon választható kurzus

título – végzettséget igazoló cím

licenciado en filología – vmilyen nyelvszakon diplomát szerzett személy

licenciarse en algo – diplomát szerez vmiből; lediplomázik vmiből

rector – rektor

decano – dékán

catedrático – egyetemi tanár

jefe del departamento – tanszékvezető

profesor titular – docens

profesor ayudante – adjunktus

período lectivo – szorgalmi időszak

período/época de exámenes – vizsgaidőszak

formación pedagógica – tanárszak

expediente; acta – kb. leckönyv, index (a tanuló osztályzatait tartalmazó dokumentum)

asignatura – tantárgy

residencia de estudiantes – kollégium

examen de acceso a la universidad – egyetemi felvételi vizsga

prueba de aptitud – alkalmassági vizsga

Selectividad – egyetemi felvételi Spanyolországban

programa de doctorado – doktori (PhD) program

programa de intercambio – csereprogram

beca – ösztöndíj

becario – ösztöndíjas

escuela de idiomas – nyelviskola

nivel básico/elemental – alapfok

nivel intermedio – középfok

nivel avanzado – haladó

nivel superior – felsőfok