Szószedet – Gazdaság, adózás

economía

A következő és egyelőre az utolsó szószedet pedig a gazdaság, közgazdaság, adózás témakörét öleli fel:

adó – impuesto

adózás – contribución (tributaria)

adót kivet vmire – gravar algo con impuesto; poner un impuesto a algo

adót fizet – pagar los impuestos

adófizető – contribuyente

adókulcs – tipo impositivo

járulék – contribución, cotización

társadalombiztosítási járulékot fizet – cotizar en la seguridad social

személyi jövedelemadó (SZJA) – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

általános forgalmi adó (ÁFA) – Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

munkabér – salario

társadalombiztosítás – seguridad social

átlagbér – salario medio

minimálbér – salario mínimo

munkavállaló – empleado

alkalmazott – empleado

munkáltató – patrono

bejelent vhova – registrar en; dar de alta en

biztosító – agencia de seguros

biztosítás – seguro

lakásbiztosítás – seguro de hogar

Kft. (korlátol felelősségű társaság) – SRL (sociedad de responsabilidad limitada); SL (sociedad limitada)

Bt. (betéti társaság) – sociedad en comandita

Rt. (részvénytársaság) – SA (sociedad por acciones)

adórendszer – sistema tributario

hitel – crédito

kölcsön – préstamo

jelzáloghitel – hipoteca

fizikai személy – persona física

jogi személy – persona jurídica

adóhivatal – Agencia Tributaria; Hacienda

bevétel – ingresos

nyereség – beneficios

hozam – ganancia

részvény – acción

részvényt jegyez – cotizar una acción

könyvelés – contaduría, contabilidad

könyvelő – contador, contable

naptári év – año natural

tőke – el capital

befektetés – inversión

hitelképes – solvente

fizetőképes – solvente

GDP – PIB (Producto Interno Bruto)

adószám – Número de Identificación Fiscal (NIF)

folyószámla – cuenta corriente

mérleg – balance

árfolyam – cotización; curso

deviza – divisa

szerződés – contrato

pályázat – concurso

meghatalmazás – autorización

meghatalmazott – apoderado

csőd – quiebra

számla – (banki) cuenta; (pénzügyi) factura

nyugta – recibo

bankszámla – cuenta bancaria

készpénz – dinero en efectivo; efectivo

képszpénzzel fizet – pagar en efectivo

költség – gasto

csekk – cheque

adásvételi szerződés – contrato de compraventa

adóbevallás – declaración sobre la renta

adócsalás – fraude fiscal

adóellenőr – inspector de Hacienda

vámköteles – sujeto a derechos de aduana

adóköteles – sujeto a impuestos

adómentes – exento/libre de impuestos

bírság – multa

javak – bienes

ingatlan – inmueble

behozatal – importación

kivitel – exportación

infláció – inflación

banki átutalás – transferencia bancaria

termelés – producción

kezes – fiador