Miből készülj a középfokú nyelvvizsgára?

Először is, nézd meg a választott nyelvvizsga honlapján, hogy vannak-e vizsgára felkészítő mintafeladatsorok, azaz, nyelvvizsgaminták. Általában van, ezt mindenképp érdemes megoldani. Legtöbbször van hozzá hivatalos megoldókulcs is. A nyelvvizsgát kibocsájtó intézmények gyakran adnak ki gyakorlókönyvet, amelyek több mintafeladatsort is tartalmaznak.

Talán nem is gondolnál rá, de az érettségik szintje megfelel a nyelvvizsgák szintjének: a középszintű érettségi B1-es, azaz, az alapfokú nyelvvizsga szintje; az emelt szintű pedig B2-es, azaz, a középfokú nyelvvizsga szinje. Az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható rengeteg érettségi feladatsor hivatalos megoldókulccsal, hanganyeggal és annak átjratával együtt. Mivel a szint megfelel és akár egyes feladattípusok is megfelelhetnek, gyakorolhatsz érettségi feladatsorokkal a nyelvvizsgára is.

Egyéb könyvek írásbelihez:

espanol.hu

espanolhu_konyv“- Könyvünk nyelvi kalauz: bemutatja a mindennapi beszédhelyzetek szóhasználatát, bevezet az igényesebb spanyol nyelvű sajtó olvasásába és mindehhez szilárd, rendszerezett nyelvtani alapot ad.
– A tematika felöleli a mindennapok örökzöld témáit és a XXI. század legújabb kihívásait, vagyis mindazt, amiről napjainkban beszélnek.
– Változatos gyakorlatsorok gondoskodnak a bemutatott jelenségek alapos elsajátításáról. Kiknek szól a könyv?
– Főiskolásoknak, egyetemistáknak, fiatal és érettebb, de lélekben fiatal felnőtteknek.
– Középfokú nyelvvizsgára készülőknek.
– Azoknak, akik felsőfokú nyelvvizsgára készülnek: meglévő ismereteik megszilárdítására, nyelvtani tudásuk rendszerezésére.
– Akik már rendelkeznek nyelvvizsgával és szükségét érzik szókincsük felfrissítésének, aktualizálásának, esetleges nyelvtani kételyeik eloszlatásának.” (libri.hu)

Hispaniola

hispaniola_konyv“Az Hispaniola című oktatási segédanyag spanyol szövegértési feladatokat tartalmaz: hatvan különböző nehézségű újságcikket és a hozzájuk tartozó kérdéseket, vitaindító feltevéseket és igaz-hamis feleletválasztós feladatokat. A vitaindító feltevések segítségével hosszabb-rövidebb fogalmazásokat is lehet írni vagy a csoport többi tanulójával szóban is lehet beszélgetéseket kezdeményezni. A könyv végén az egész anyagot átfogó teszt található, amelynek segítségével a memória és a tananyag elsajátításának a mértéke is ellenőrizhető. A könnyebb szövegek a könyv elején, a nehezebbek pedig a végén találhatók. (A könnyebbeket 1*- gal, a közepesen nehezeket 2 **-gal, a nehezeket pedig 3 ***-gal jelöltem meg.) Így mindenki ki tudja választani a számára megfelelő szintűeket; az egész könyvet áttanulmányozva pedig fokozatosan juthat el a magasabb szintű tudásig. A témaköröket a hozzájuk tartozó szövegek előtt megjelöltem; előfordulhat; hogy egy témakör kétszer vagy háromszor is szerepel a könyvben. Ennek az az oka, hogy a szövegeket nem témakör; hanem nehézségi szint szerint csoportosítottam. Az anyag feldolgozása növeli a tanulók szövegértési készségeit. A könyv alkalmas egyéni és csoportos tanulásra is. A könyvet ajánlom a közép- és emelt szintű érettségire; valamint az általános középfokú nyelvvizsgára készülőknek is. Mindenkinek jó tanulást és szórakozást kíván Dr. Kuthy Erika.” (libri.hu)

Un paso más – alap- és középfok

unpasomas_B12“A spanyolul tanulók hiánypótló művet tartanak kezükben, amely a nyelvvizsgázni szándékozók teljes körű (még viselkedési tanácsokat is tartalmazó) felkészülését teszi lehetővé. A könyv kuriózuma, hogy a legilletékesebb, az Idegennyelvi Továbbképző Központ (ismertebb nevén Rigó utca) spanyol nyelvvizsga részlegének vezetője, Dr. Idamis Chiazzaro jegyzi. A könyv – amely egyben munkafüzet és gyakorló feladatgyűjtemény is – mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga sikeres letételéhez segítséget nyújt számtalan próbateszttel, fotóval, vizsgakérdéssel illusztrálva. Lényeges tehát, hogy nem csak az írásbeli, hanem a szóbeli vizsgafeladatokat is részletesen bemutatja, és lehetséges megoldásokat is közöl. A kötet használata azonban nem csupán az alap- és középfokú nyelvvizsgára jelentkezni szándékozók részére, hanem az ismereteiket bővíteni óhajtó spanyolul tanulók részére is ajánlatos. Használata mind csoportos közegben (nyelvórán, iskolai szituációkban), mind egyénileg is elképzelhető. A kötetet megelégedéssel forgatóknak – a felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő második könyvet is ajánlva – jó munkát kíván a kiadó.” (libri.hu)

Pons – Tematikus szótár – Spanyol

pons_spanyol_tematikus

Rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs
– gyors és könnyű szótanulás
– témakörök és nehézségi szintek szerint tagolt fejezetek
– 6000 aktuális szó és kifejezés
– számos kiegészítő információ és érdekesség
– külön nyelvtani melléklettel
– betűrendes szójegyzék is megtalálható a könyvben” (bookline.hu)

 

Könyvek szóbelihez:

Fülszöveg

fulszöveg_konyv“A könyv és a hozzá tartozó hanganyag olyan köznapi tematikájú leíró vagy elbeszélő jellegű szövegeket és párbeszédeket tartalmaz, amelyek a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal a halláskészség fejlesztésére és a tanulás során elért teljesítmény mérésére egyaránt alkalmasak. A feladatok azt tesztelik, hogy a nyelvtanuló képes-e anyanyelvi beszélők által elmondott szövegekből kiszűrni a legfontosabb információkat, megérti-e a szövegek lényegét, mondanivalóját.
Az egy- és kétnyelvű nyelvvizsgákon és az érettségi vizsgákon jellemzően előforduló (igaz-hamis választás, többszörös feleletválasztás, egyes állítások, összefüggő szöveg, illetve táblázat kiegészítése és információk párosítása) feladattípusokkal a legismertebb B1 és B2 szintű nyelvvizsgák és a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák hallott szöveg értése vizsgarészére való felkészüléshez nyújtunk segítséget a nyelvtanulóknak és a vizsgákra felkészítő nyelvtanároknak.
A kötet, illetve a hozzá kapcsolódó hanganyag tíz B1 és tíz B2 szintű szöveget tartalmaz.
Minden egyes szöveghez – a szövegértés feladaton kívül – az adott témakör szókincsére épülő további feladatok kapcsolódnak, amelyek lehetővé teszik a kötet tartalmának alaposabb feldolgozását.
A feladatokhoz megoldókulcs, a hanganyaghoz szövegátirat tartozik.
A kiadvány önálló felkészülésre és tanórai munkára egyaránt kiválóan alkalmas.” (bookline.hu)

888 kérdés és válasz spanyol nyelvből

888_konyv“Könyvünkkel a spanyol nyelvtudás megszerzéséhez, illetve tökéletesítéséhez szeretnénk segítséget nyújtani. A kötet általános nyelvi szintje a Közös Európai Referenciakeret által meghatározott. A2/B1 szint, amely Magyarországon a középszintű érettségi, illetve az egynyelvű és kétnyelvű alapfokú nyelvvizsgák elfogadott szintje. A kötet 20 fejezetet tartalmaz, mindegyik fejezet egy-egy nagyobb témakört fed le. A fejezetek bemelegítő feladattal kezdődnek, amely a témára való ráhangolódást segíti. A szóbeli vizsgára való felkészülést teszik eredményesebbé a beszélgetést, vitát, véleménykifejtést kezdeményező kérdések, illetve az ezeket követő mintaválaszok. A kérdések megegyeznek az érettségin és a nyelvvizsgákon előforduló leggyakoribb kérdésekkel, a mintaválaszok pedig felölelik a vizsgákon felmerülő összes lehetséges témát. Minden kérdéssort egy spanyol-magyar szószedet követ, amely az adott téma legfontosabb szavait tartalmazza. A megszerzett ismereteket a tanulók az olvasott, illetve hallott szöveg értését ellenőrző feladatokkal fejleszthetik, illetve ellenőrizhetik. A fejezetek rövid nyelvtani emlékeztetőket, mintadialógusokat, valamint kommunikációs feladatokat is tartalmaznak. A szövegértés feladatok hanganyaga mp3 formátumban, ezek szövegátiratai, valamint a megoldókulcs kiadónk honlapjáról tölthető le.“ (libri.hu)

Társalgás színesen spanyol nyelven

szines_spanyol“A Társalgás színesen sorozat segítséget nyújt, hogy gördülékenyen tudjon társalogni idegen nyelven. A legfontosabb szavaknak, kifejezéseknek és azok kiejtés szerinti átiratának köszönhetően az idegen nyelvi kommunikáció gyerekjátékká válik. A kötetet ajánljuk kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak, utazóknak és külföldön munkát vállalóknak egyaránt.

A kötet tartalma:
– átlátható, témák szerinti elrendezés
– hasznos szófordulatok, mondatok
– modern, átfogó tematikus szókincs
– kiejtés átirata magyar betűkészlettel
– információs blokkok: országismeret, nyelvi tippek
– teljes kétirányú szószedet betűrendben
– képes szótár. (a Kiadó) “

argumentos_discusion

mejorlohablamos2

Argumentos y discusión

“A könyvet spanyolul tanuló haladóknak ajánljuk, hasznos a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra (B2-C1 szint), illetve az emelt szintű érettségire való felkészülésben.” (polc.hu)

Mejor lo hablamos 1 és 2
A könyvek a spanyol-magyar kéttannyelvű gimnáziumok érettségizői számára készültek.
A Mejor lo hablamos 2 letölthető innen

1000 preguntas 1000 respuestas
Elavult, ezért nem ajánlom, hogy megvedd, de ha már megvan otthon, ne dobd ki.

 

Ha a fenti könyvek valamelyikét nem találnád meg egy könyvesboltban sem (előfordulhat, miután a Nemzeti Tankönyvkiadó megszűnésével az általuk kiadott könyvek egy része hiánycikk lett) próbáld meg beszerezni őket antikváriumban, a Vaterán, Rukkolán vagy hasonló oldalakon.
A nyelvvizsgaválasztásról itt írtam.
A Magyarországon lehető középfokú írásbeli nyelvvizsgákat pedig itt hasonlítottam össze.

E-könyveim: Spanyol elöljárók magyarázattal, Spanyol tesztek magyarázattal, Spanyol fordítási feladatok