Vocabulario – Medio ambiente

environmental-protection-683437_1280

Ezen a héten nézzük a környezetvédelemmel kapcsolatos szavakat:

medio ambiente – környezet

medioambiental – környezetvédelmi

protección del medio ambiente – környezetvédelem

proteger la naturaleza – védi a természetet

ecología – ökológia

cambio climático – klímaváltozás

(re)calentamiento global – globális felmelegedés

capa de ozono – ózonréteg

agujero de la capa de ozono – ózonlyuk

efecto invernadero – üvegházhatás

dióxido de carbono – szén-dioxid (CO2)

oxígeno – oxigén

hidrógeno – hidrogén

radiación – sugárzás

contaminar – szennyez

contaminante – szennyező anyag

sustancias químicas – vagyi anyagok

aguas residuales – szennyvíz

deforestación – erdőirtás

lluvia ácida – savas eső

la especie – faj

extinción – kihalás

extinguirse – kihal

especies en peligro de extinción – kihalás szélén lévő fajok

conservar – megőriz

contaminación acústica – zajszennyezés

energía eólica – szélenergia

basura – szemét

residuos – hulladék

recogida selectiva de basura – szelektív hulladékgyűjtés

recoger la basura selectivamente – szelektíven gyűjti a szemetet

separar la basura – szétválogatja a szemetet

el envase – csomagolóanyag

contenedor – konténer

el reciclaje – újrahasznosítás

reciclar – újrahasznosít

papel reciclado – újrahasznosított papír

desarrollo sostenible – fenntartható fejlődés