Szószedet – Nyelvtani alapfogalmak

nyelvtani alapfogalmak spanyolulHa használtok spanyol nyelvű könyveket, segédanyagokat a tanuláshoz, abban valószínűleg előfordulnak nyelvtani fogalmak, ezért most ezeket gyűjtöttem össze Nektek egy listába, hogy könnyebb legyen a tanulás:

nyelvtan – gramática

főnév – sustantivo, el nombre

melléknév – adjetivo

határozószó – adverbio

ige – verbo

segédige – verbo auxiliar

szabályos / rendhagyó ige – verbo regular / irregular

tárgyas / tárgyatlan ige – verbo transitivo / intransitivo

főnévi igenév – infinitivo

melléknévi igenév – participio

határozói igenév – gerundio

számnév – el numerlal

tőszámnév – numeral cardinal

sorszámnév – numeral ordinal

névmás – el pronombre (személyes, birtokos, mutató, vonatkozó, visszaható – personal, posesivo, demostrativo, relativo, reflexivo)

névelő – artículo (határozott, határozatlan – definido, indefinido)

hímnem – masculino

nőnem – femenino

elöljárószó – la preposición

kötőszó – la conjunción

alany – sujeto

állítmány – predicado

tárgy – objeto directo

részeshatározó – objeto indirecto

ragozni – conjugar

ragozás – la conjugación

igeidő – tiempo verbal

igemód – modo verbal

igeidő – egyeztetés – concordancia de tiempos

függőbeszéd – habla indirecta

kérdőszó – interrogativo

betű – letra

szótag – la sílaba

mondat – la frase, la oración

egyszerű / összetett mondat – oración simple / compuesta

ábécé – alfabeto

magánhangzó – la vocal

mássalhangzó – el consonante

hang – el sonido

szótő – la raíz

hangsúly – acento

hanglejtés – la entonación

toldalék – desinencia

ékezet – acento (gráfico), tilde

helyesírás – ortografía

kisbetű – minúscula

nagybetű – mayúscula