Igei körülírások – participio

spanyol participioAz igei körülírás (perífrasis verbal) mindig egy segédigéből és egy főigéből áll. A segédigét ragozzuk a mondatunknak megfelelő személyben, számban, igeidőben, igemódban, a főige pedig valamelyik nem ragozható, igenévi alakban (melléknévi (participio), határozói (gerundio) vagy főnévi igenév (infnitivo)) alakban áll.

A segédige általában egy olyan ige, amelynek egyébként önmagában is van jelentése, de igei körülírás esetén gyakran teljesen elveszíti a saját jelentését. A szerkezet jelentését maga a szerkezet, illetve a használt főige adja meg.

Igei körülírások melléknévi igenévvel
  • llevar + participio (a cselekvés részeredményét fejezi ki, azaz még nem végeztünk a cselekvéssel)

Llevo escritas dos cartas. – (Eddig már) megírtam két levelet. (de még nem végeztem, még van hátra néhány)

Csak akkor használhatjuk, ha még van hátra a tevékenységből. Ha végeztünk vele, akkor a tener + participio szerkezet használandó:

*Llevo escritas todas las cartas.

Tengo escritas todas las cartas.

  • tener + participio (a cselekvés eredményét, befejezettségét fejezi ki)

Tengo escrita la carta. – Megírtam a levelet.

Te tengo dicho que no llegues tarde. – Mondtam már neked, hogy ne késs.

  • quedar + participio (szenvedő értelem, illetve eredmény kifejezése)

El problema quedó resuelto. – A problémát megoldották. (“meg lett oldva”)

  • dejar + participio (utasítást fejez ki, régebbi szóhasználattal “meghagy vmit”)

    He dejado dicho que el trabajo tiene que estar listo para mañana. – Megmondtam (meghagytam), hogy a munkának holnapra el kell készülnie.

  • traer + participio (folyamatosság kifejezése)

Esta situación me trae preocupada. – Az a helyzet aggaszt engem.

  • ir + participio (szenvedő szerkezet jellegű jelentést hordoz, a cselekvés eredményét, befejezettségét fejezi ki)

Ya van escritas cien invitaciones. – Már száz meghívó meg lett írva.

Ezeken kívül léteznek még egyéb, ritkán használatos szerkezetek is.

További igei körülírások:

Igei körülírások – gerundio

Igei körülírások – infinitivo