Ser verde vagy estar verde?

Spanyolban vannak olyan melléknevek, amelyek jelentése teljesen megváltozik, attól függően, hogy ser vagy estar igével használjuk őket. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

ser bueno – jó

Pedro es una persona muy buena. – Pedro nagyon jó ember.

estar bueno – (emberről) vonzó; (ételről) finom

Este pastel está muy bueno. – Ez a sütemény nagyon jó.

ser malo – rossz

El niño de los vecinos es muy malo. – A szomszédgyerek nagyon rossz.

estar malo – rosszul érzi magát

El niño está mal porque comió demasiados dulces. – A gyerek rosszul van, mert túl sok édességet evett.

ser listo – ügyes, okos

Juan es listo. – Juan ügyes.

estar listo – kész, elkészült

Juan está listo. – Juan készen van.

ser rico – gazdag

Los padres de Carlos son muy ricos. – Carlos szülei nagyon gazdagok.

estar rico – (étel) finom

La comida estaba muy rica. – Az étel nagyon finom volt.

ser vivo – élénk, eleven

Este niño es muy vivo. – Ez a gyerek nagyon eleven.

estar vivo – él, életben van

El herido todavía está vivo. – A sérült még életben van.

ser atento – figyelmes

Mi novio es muy atento, siempre me trae flores. – A barátom nagyon figyelmes, mindig hoz nekem virágot.

estar atento – figyel

Tienes que estar atento en clase. – Oda kell figyelned az órán.

ser delicado – érzékeny

Cuidado con lavarlo, es muy delicado. – Óvatosan mosd, nagyon érzékeny.

estar delicado – betegeskedik, gyengélkedik

Laura no vino a la reunión porque estaba delicada. – Laura nem jött el az összejövetelre, mert nem érezte jól magát.

ser despierto – eszes

Su hijo tiene solo dos años, pero es muy despierto. – A gyereke még csak két éves, de nagyon okos.

estar despierto – ébren van

Los niños todavía están despiertos. – A gyerekek még ébren vannak.

ser comprometido – lelkiismeretes, megbízható

Juan es una persona muy comprometida. – Juan nagyon lelkiismeretes ember.

estar comprometido – elkötelezett vmi iránt; eljegyez

Juan y Elena están comprometidos. – Juan és Elena jegyben járnak / eljegyezték egymást.

ser católico – katolikus (vallású)

La mayoría de los españoles son católicos. – A spanyolok többsége katolikus vallású.

no estar católico (inkább negatív értelemben) – nincs jó kedvében, nem érzi magát túl jól

Hoy mejor no me hables, que no estoy muy católico. – Ma inkább ne szólj hozzám, nincs valami jó kedvem.

ser verde – zöld (a színe)

Tengo un par de zapatos verdes. – Van egy pár zöld cipőm.

estar verde – zöld (éretlen)

No comas esa manzana, todavía está verde. – Ne edd meg azt az almát, még zöld.

ser molesto – idegesítő, kellemetlen

Lorenzo es una persona muy molesta. – Lorenzo egy nagyon kellemetlen ember.

estar molesto – haragszik, neheztel, megsértődik

¿Por qué no contestas? ¿Estás molesto conmigo? – Miért nem válaszolsz? Haragszol rám?

ser fresco – friss

Estas verduras son muy frescas. – Ezek a zöldségek nagyon frissek.

estar fresco – hűvös, hideg

Está fresco fuera. – Hűvös van kint.

ser negro – fekete (bőrű)

La mayoría de los habitantes de África son negros. – Afrika lakosságának nagy része fekete.

estar negro – mérges, haragos

No le hables, está negro. – Ne szólj hozzá, mérges.

ser claro – világos (konkrét értelemben)

El salón es muy claro. – A nappali nagyon világos.

estar claro – világos, nyilvánvaló

No puedes ir a la fiesta, ¿está claro? – Nem mehetsz a buliba, világos?