Jövő idők használata a spanyolban

Spanyol jövő időkSpanyolban 3 jövő idő van:

  • ir + a + főnévi igenév (amit nem jövő időként, hanem szerkezetként ismerünk)
  • egyszerű jövő
  • összetett jövő

Ir + a + infinitivo

Képzése: az ir igét ragozzuk jelen időben

Használata:

– közeljövő kifejezése: La semana que viene voy a viajar al extranjero. – Jövő héten külföldre utazom.

Egyszerű jövő (Futuro simple)

Képzése: a főnévi igenévhez kell hozzáadni a jövő idő ragjait, tehát az -ar, -er és -ir végű igék között nincs különbség (persze rendhagyó igék itt is vannak)

Pl.: hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán

Használata:

– jövő idő kifejezése: El lunes que viene no trabajaré. – Jövő hétfőn nem fogok dolgozni.

– erélyes felszólítás: Me dirás la verdad. – Mondd meg nekem az igazat!

– valószínűség a jelenben: Tendrá 20-25 años. – 20-25 éves lehet. Dónde estarán? – Hol lehetnek? Serán las cinco. – Öt óra lehet.

Figyelem: tagadó mondatokban “csak nem…?” jelentéssel: No pensarás que te lo creo? – Csak nem gondolod, hogy elhiszem neked?

Összetett jövő (Futuro compuesto)

Képzése: az haber segédigét ragozzuk jövő időben + participio

Pl.: habré hablado, habrás hablado, habrá hablado, habremos hablado, habréis hablado, habrán hablado

Használata:

– egy másik jövő időbeli cselekvés előtt végbemenő cselekvés kifejezése. “Múlt a jövőben”

Para cuando lleguéis a casa yo ya habré preparado la cena. – Mire hazaértek, én már elkészítettem a vacsorát.

Tehát, most még mindkét esemény (hazaértek, kész a vacsora) a jövőben van, de mire az első megtörténik (hazaértek), a másik már múltban lesz, hiszen már elkészült a vacsora (mielőtt hazaértetek).

– valószínűség kifejezése a múltban: Habremos llegado a casa a medianoche. – Éjfél körül érhettünk haza.

– megdöbbenést kifejező felkiáltó mondatban:

¡Habrase visto! – Ki látott már ilyet!

(Irtam ám a múlt idők használatáról is, ha érdekel.)

Próbáld ki online tanfolyamomat 7 napig ingyen! Katt ide a részletekért!