Miért van ennek az igének két participiója?

Kettős participio

Nyelvészeti szempontból 3 olyan ige (imprimir – nyomtat, freír – olajban, zsírban süt, proveer – ellát valamivel) van a spanyolban, amely két participióval is rendelkezik (imprimido – impreso, freído – frito; proveído – provisto). Ebben a három esetben a szabályos és a redhagyó alak között nincs különbség, használhatjuk bármelyiket participióként vagy melléknévként.

 

A nyelvórákon viszont több igéről is tanítják azt két participiójuk van: egy szabályos és egy rendhagyó. A szabályosat használjuk az összetett igeidők és a passzív szerkezet képzésére, a rendhagyót pedig melléknévként. Ez néha főnevesülhet is, pl. el impreso = nyomtatvány. Nyelvórán ilyen „participio doble”-ként tanítják a confundido – confuso; atendido – atento stb. párokat. Ezek esetében tehát valójában a másik, a rendhagyó, a csak melléknévként (esetleg főnévként) használatos alak nem participio (régen, még a latinban előfordulhat, hogy az volt), de mivel így tanítják, fogadjuk el, de azért legyünk tisztában az igazsággal 🙂

A legfontosabb “kettős participióval” rendelkező igék a következők:

(A melléknévként használt alak mellett ott találod a jelentését is.)

 

atender (gondoskodik vkiről)

atendido – atento (figyelmes)

confundir (összekever) – confundirse (összezavarodik)

confundido – confuso (zavaros, zavarodott)

corregir (kijavít)

corregido – correcto (helyes)

despertar (felébreszt) – despertarse (felébred)

despertado – despierto (eszes, gyors észjárású)

extender (kiterít) – extenderse (elterül)

extendido – extenso (kiterjedt, nagy kiterjedésű)

fijar (rögzít, kijelöl)

fijado – fijo (fix)

soltar (elenged)

soltado – suelto (szabadon lévő, kiengedett – pl. haj)

teñir (befest)

teñido – tinto (festett, pl. haj)