A2 ingyenes 6.lecke orszagok_lakosok_nyelvek

Ird be az adott nép nevéz az üres mezőbe! Figyelem! Az EGÉSZ SZÓT írd be, ne csak a hiányzó betűket!

nor_e_o
españ_ _
belg_
ita_ _ _ _o
b_ _gar_
fran_ _ _
h_ _ _aro
sue_ _
r_ma_ o
portu_ _ _s
eslo_ _no
che_ _
_slo_ _co
in_ _ _s
austria_ _
dan_ _
fin_ _ _ _és
_ _ emán
sui_o
pol_ _ _
gr_ _ _ o
croa_ _
holan_ _ _